Professionals in Archeologische Prospectie
Home
Onze Diensten
Onze Specialisaties
ArcheoPro
 
    
 
 
   
 

Programma van Eisen (PvE)

Een PvE is een Programma van Eisen dat nodig is voor bepaalde vormen van archeologisch veldonderzoek (proefsleuven, opgravingen, begeleidingen). In feite is een PvE een soort bestek dat de randvoorwaarden en uitgangspunten schets aan de hand waarvanaan een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven, opgravingen, begeleidingen dient te worden uitgevoerdvoldoen. Voor booronderzoek is een beperkt Plan van Aanpak (PvA) meestal voldoende. Een dergelijk PvA maakt standaard onderdeel uit van de offertes van ArcheoPro.

Indien voor een archeologische begeleiding, opgraving of een omvangrijk booronderzoek een PvE gevraagd wordt, kan ArcheoPro dit voor u verzorgen. Het PvE moet vervolgens wel door het bevoegd gezag (meestal de gemeente, soms de provincie) worden goedgekeurd.

ArcheoPro zal u graag een vrijblijvende offerte doen toekomen voor een PvE. U kunt hiervoor contact opnemen met Rob Paulussen.

Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering