Professionals in Archeologische Prospectie
    
 
Home
Onze Specialisaties
ArcheoPro
Online offerte  

ArcheoPro Brochure en nieuwsbrief

ArcheoPro brengt regelmatig informatie naar buiten. Voor bijzondere zaken worden brochures ontwikkeld met gedetaileerde informatie over archeologische onderzoeken die ArcheoPro kan bieden. De meest recente brochure en nieuwsbrieven zijn hier te downloaden:

Algemene brochure Algemene brochure over archeologische vooronderzoeken in de vorm van bureauonderzoeken en booronderzoeken.

De nieuwsbrieven worden vanaf 2014 regelmatig aan onze opdrachtgevers en contacten toegestuurd. In deze nieuwbrieven staan interessante weetjes en projecten die mogelijk aansluiten bij uw eigen onderzoeken en vragen.

Nieuwsbrief
december 2014
Kerst- en Nieuwjaarsgroet met een overzicht van enkele mooie projecten
Nieuwsbrief
maart 2016
Deze nieuwsbrief gaat uitgebreid in op wat er na onze vooronderzoeken gebeurt. De ArcheoPro visie is dat de archeologie zoveel mogelijk in de grond moet blijven zitten en alleen als het echt moet, dient gravend onderzoek plaats te vinden. Enkele statistieken laten zien hoe de resutlaten van vervolgonderzoeken zijn. Verder wordt in de nieuwsbrief ingegaan op de nieuwe wetgeving in Nederlands en Vlaanderen, en worden enkele leuke onderzoeksresutlaten gepresenteerd.
Nieuwsbrief
december 2016
Deze kerst- en nieuwjaarsgroet behandelt enkele mooie projecten waar we het afgelopen half jaar mee bezig zijn geweest. Zo komt een onderzoek in Cambodja aan de orde, bespreken we enkele mooie resultaten van micromorfologisch onderzoek, gaan we in op de ondersteuning die ArcheoPro biedt aan studenten van Saxion Hogeschool in Deventer en tonen we trots hoe ons onderzoek in Voerendaal door de Rijksdienst is uitgeroepen tot een Nederlands voorbeeldproject. Maar het belangrijkste is toch wel dat ArcheoPro een vestiging in Vlaanderen heeft waar vier archeologen de Vlaamse projecten voor hun rekening nemen.
Nieuwsbrief
maart 2018
In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op ons nieuwste geofysisch instrument waarmee we heel goede resultaten halen. Verder wordt onze certificering besproken, iets dat ons in 2017 heel veel tijd gekost heeft om goed in orde te maken. Verder wordt onze nieuwe GIS medewerker, Leon Schulpen, voorgesteld en wordt aangegeven wat ons beleid is met betrekking tot proefsleuven.
Verder is deze nieuwsbrief de uitnodiging voor de ArcheoPro dag op 6 april 2018 in Rijckholt waar we de prehistorische vuursteenmijn zullen bezoeken.

ArcheoPro streeft er naar om een of tweemaal per jaar een Nieuwsbrief uit te laten komen, afhankelijk van de werkdruk van ons team.

De nieuwsbrieven zijn in PDF formaat. Klik hier voor een PDF-reader.


Privacyverklaring:

ArcheoPro houdt een adreslijst bij van haar opdrachtgevers. Deze adreslijst wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het contact met de opdrachtgevers in het kader van onderzoeken.
  • Het versturen van de ArcheoPro nieuwsbrief met informatie over archeologisch onderzoek.

De adreslijst bevat: Bedrijfsnaam, volledige naam, adres en email, telefoonnummer.

De adreslijst is alleen beschikbaar voor medewerkers van ArcheoPro.

ArcheoPro geeft de adreslijst niet door aan derden, het is strikt voor intern gebruik.

De adreslijst wordt jaarlijks opgeschoond.

Opdrachtgevens kunnen middels een email aan het secretariaat hun gegevens opvragen en verzoeken om verwijderd te worden van de adreslijst.

ArcheoPro Vestiging Zuid (Hoofdvestiging):
St. Jozefstraat 45
6245 LL Eijsden
Tel: 043-3672586
e-mail: info@archeopro.nl
www.archeopro.nl
ArcheoPro Vestiging Noord:
Barchjeblom 6
8723 HC Koudum
Tel: 043-3672586
e-mail: info@archeopro.nl
www.archeopro.nl
Copyright © 2024              St. Jozefstraat 45, 6245 LL Eijsden             Tel: 043-3672586             www.archeopro.nl             e-mail: info@archeopro.nl